Vèb


Vèb
Anpil mo nan yon lang moun kapab mete pwonon devan yo pou fè konnen ki moun ki ap fè sa mo a vle di a. Men tout fason yon moun kapab itilize yon vèb tankou, . Yon moun ki ap pale de tèt li kapab di: Mwen … Yon moun ki ap pale avèk yon lòt moun, plizyè lòt moun e li pa nan gwoup moun sa yo li kapab di: Ou … Yon moun ki ap pale de yon lòt moun li kapab di: Li … Yon moun ki ap pale de plizyè lòt moun e li nan gwoup moun yo, li kapab di: Nou … Yon moun ki ap pale de plizyè lòt moun e ni li ni moun li ap pale avèk li a pa nan gwoup moun li ap pale de yo a, li kapab di: Yo fè…

Definisyon 2500 mo Kreyòl. 2010.